beste kinderdagverblijf

header 300

Huisregels

-In de speelruimte schoenen uit, of oversloffen om de schoenen doen.
-Kinderen voor 9.00 brengen, dit i.v.m. dagritme.
-Auto,s parkeren in de desbetreffende parkeervakken.
-Fietsen tegen het hek of muurtje zetten, niet midden op de stoep, i.v.m. doorloop van poort door overige buurtbewoners.
-Kinderen voor 18.00 ophalen.
-De poortdeur sluiten en knip er op.
-Hekje bij het trapje na doorgang sluiten.
-Traktaties en of knutsels uit de mandjes meenemen naar huis.
-Binnen Jeremina letten op taalgebruik, niet vloeken.
-De tijd nemen om afscheid te nemen van het kind.
-Kinderen mogen geen snoep meenemen.
-Als kinderen nog een broodje willen eten(van thuis meegenomen)mag dat maar wordt wel verzocht aan tafel dit op te eten.
-We gaan ervan uit dat kinderen thuis ontbijten, wanneer kinderen vroeg komen voor 8.00 uur kunnen ze bij Jeremina ontbijten, maar wel in overleg.
-Eigen knuffels, poppen e.d. mag gezellig meekomen naar Jeremina mits er afspraken zijn met het kind over het gebruik ervan.
-Ouders zorgen voor een setje reservekleding in het mandje, als het nodig is een eigen melkfles(baby,s) en een speentje(als ze dit gebruiken).
-Wanneer er sprake is van gebruik van medicijnen dan moet er een formulier getekend worden door ouder en pmer over het gebruik ervan.
-Er mag niet gerookt worden zowel binnen als buiten in de tuin.
-Ouders wordt verzocht bereikbaar te blijven.
-Wanneer een kindje door derde wordt opgehaald dan moet dit gemeld zijn bij de pmer. Want als deze persoon onbekend is voor het kinderdagverblijf mag het kind niet mee. Tot dat duidelijk is dat het om een bekende gaat en dat het kind i.d. door een ander opgehaald zou worden.
-Verder de zakelijke regels omtrent betaling,opzegtermijn enz. vindt u in de algemene voorwaarde

Beleid bij ziekte

-Wanneer een kind zich niet lekker voelt, ander gedrag vertoond doordat het kind zich niet lekker voelt wordt er ten alle tijden contact opgenomen met de ouder. We overleggen met elkaar hoe we gaan handelen, niet in alle gevallen hoeft een kind gelijk opgehaald te worden, maar het moet passen en het kind moet zich goed genoeg voelen om te kunnen blijven
-Bij hoge koorts vanaf 38.5 is het verzoek aan de ouders om het kind op te halen, ook hierover is er eerst contact voor overleg.
-Wanneer het nodig is dat een kind medicijnen toegediend moet krijgen wordt er een medicijn verklaringsformulier ingevuld.
-Wanneer het nodig is dat een kind medicijnen toegediend moet krijgen wordt er een medicijn verklaringsformulier ingevuld.
-De pedagogisch medewerkers dienen geen paracetamol zetpillen toe uit eigen beweging, alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de ouder wordt het toegepast.

BG2