beste kinderdagverblijf

header 300

Risico inventarisatie

Elk jaar moet er een risico inventarisatie(R.I) gemaakt worden, op gebied van gezondheid, veiligheid en brandveiligheid.
Dit is een eis die vanuit de GGD wordt gesteld, tevens laat je zien dat je voor kwaliteit gaat, want elk jaar wordt alles met een grondig oog bekeken.
De uitkomsten van deze R.I. moeten verwekt worden in een rapport. Daaruit komen acties deze acties zijn ter verbetering voor de algehele kinderopvang.
In het rapport komen ook onderbouwingen terug, waarom en welk risico een situatie met zich mee brengt.
De R.I. bij kinderopvang Jeremina heeft in Oktober 2015 plaats gevonden.
Daarna worden er twee momenten in de maanden erna gekozen om het rapport te evalueren, om te kijken of de actiepunten zijn voldaan.

 

Klik hier voor het actieplan

 

 

 

 

 

 

BG2