GGD rapport

De GGD bezoekt jaarlijks kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Zij bekijkt of de centra zich houden aan de Wet Kinderopvang. Er wordt gekeken:

 • 
of het centrum veilig en gezond is voor kinderen,
 • hoe het centrum ingericht is
 • hoeveel beroepskrachten er zijn
 • hoe groot de groep kinderen is
 • wat de leeftijdsopbouw van de kinderen is
 • of de kinderen op een pedagogische manier begeleid worden
 • hoe er omgegaan wordt met klachten van ouders.

Ook de informatie aan en de inspraak van ouders worden in het onderzoek meegenomen.
 De GGD voert de inspecties uit in opdracht van de gemeente. Zij doet deze inspecties:

 • 
als een nieuwe kinderopvang of gastouderbureau geopend gaat worden
 • binnen drie maanden na opening of start van een kinderopvang of gastouderbureau
 • als jaarlijkse routinecontrole
 • na klachten en incidenten
 • als er nader onderzoek nodig is
 • naar aanleiding van het voorgaande onderzoek.

Kinderopvang Jeremina valt onder de GGD Zuid-Holland West, gevestigd in Zoetermeer.
 De laatste inspectie heeft in 2020 plaatsgevonden.
Het GGD rapport is ter inzage bij de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl, onder het registratienummer 695840411
 en via deze link.

 

Contactgegevens

Arianne van der Werf-Domen
Delftsestraatweg 268
Delfgauw - Zuid-Holland
2645 AE
info@jeremina.nl

Telefoon

(06) 411 50 721 (groepstelefoon)

(06) 196 80 806

© AV Websites & Teksten - 2020